2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

Spengianti Spenglo karšynė

Gegužės 26 d.
2020-tų Kristaus metų gegužės 26-tą dieną su Viliumi užnugaryje palikę koronos krimstelėtus Žirmūnus, visokias veltėdžių nutupėtas turniškes, laurų lapų kvartalus, visokias 19-ojo covido apgraužtas zbigniewų bei igariokų nemenčines ir antavilius, patraukėme Pabradės link. Du pabėgėliai iš Vilniaus netrukus buvo pastebėti ties Pabradės pabėgėlių registracijos centro tvoromis, paskui jų automobilis pasuko kairėn ir ėmė lėtai riedėti Molėtų rajono pusėn.

Kelionė vos nesibaigė ties... Kabakėliu. Gerai, kad dar kabakas pakeliui nepasitaikė, nes tuomet tai jau tikrai būtume metę kelią dėl takelio. Vilius, tarsi įvartį įmušęs Neimaras, vis bandė pirštais parodyti, kaip jis myli Kabakėlį.
Virš gyvenvietės ženklo kabėjo kitas įspėjamasis trikampis ženklas su raudonais apvadais, kuris, pagal naujas kelių eismo taisykles, reiškia, kad nuo alaus gali išsipūsti pilvas.
Kabakėlio gyvenvietė yra keista, nes joje nematėme nė vieno namo. Gal tai miško žvėrims skirta užeiga?.. Ką čia supaisysi...
Atsispyrę pagundai, sulindome atgal į žvejybinį bolidą ir toliau riedėjome į Arnionių apylinkes. Posūkį į Spenglo ežero pakrantes pravažiavome, tad teko apsisukti ir grįžti atgal. Prie medžio pritvirtinta lentelė bylojo, kad šis vandens telkinys išnuomotas. Reikia skambinti nurodytu telefonu ir įsigyti leidimą čionai žvejoti. Vilius dėl viso pikto į savo aparatą įsivedė nurodytą telefono numerį ir mes keliavome toliau.
Ant tiltelio, dešinėje, ties ta vieta, kur Spenglos upė įsilieja į Spenglo ežerą, su meškere rankoje rymojo žilas seneliukas. Atrodė, kad jis tuoj užmigs arba numirs ir įkris į srovę. Nieko tokio, jei taip ir būtų nutikę, jį į krantą turbūt būtų išvilkę kairėje pusėje prie ežero dugnines meškeres ruošę kiti žvejai. Arba spiningautojai.
Palei Spenglą besidriekiančiu šunkeliu dardėjome tolyn, ieškodami vietos, kur prisiparkuoti. Nors buvo antradienis, žvejų automobilių pastebėjome nemažai. O kas čionai dėsis vasaros savaitgaliais, baisu net ir pagalvoti. Visgi nebus taip baisu kaip Palangoje – tai galiu pažadėti. Dėl pandemijos diktuojamų sąlygų Palangą šią vasarą ištiks kur kas tragiškesnė lemtis, nei visą žmoniją dėl koronos viruso su ispaniškuoju gripu draugėn sudėjus.
Kol Vilius apžiūrinėjo pakrantę, kol telefonu per ALIS sistemą užsakė man ir sau leidimus žvejoti Spengle dvi dienas, kol susisuko tris meškeres (iš kur jis jų tiek gauna?), šių eilučių autorius į krantą jau vilko pirmąjį karšiuką, liaudyje padlėščiku vadinamą. Aš juos vadinu puskaršiais, o kartais – pokaršiais. Priklauso nuo nuotaikos.
Dangus šiek tiek niaukstėsi, bet vėjas pūtė gan nestiprus. Visi ženklai bylojo, kad laukia puiki žūklė. Čia jums ne Prūdiškės šalia Vilniaus, kurias su Viliumi lankėme prieš pusantros savaitės ir kurias jis taikliai apibūdino taip: „Reikėtų žvejui sumokėti, kad jis tenai žvejotų“.
Vos užmeti plūdę į Spenglą, ir prasideda veiksmas. Tymp, tympt, tympt... Ir Viliui įkibo puskaršis, paskui kitas... Paskui vėl man. Po to trumpai nulijo, kibimas tęsėsi. Keista – vien puskaršiai... Anei kuojos, anei ešerio. Kiek jie mus gali karšinti? Tiesa, Viliui ant kabliuko ties meldais pasimovė keli pūgžliai, kurie netrukus buvo paleisti pankuoti atgal į ežerą. O mes taip vylėmės pakabinti kokį lyną ar kitą... Labiau nei kukurūzus žuvys čia pripažįsta sumuštinius, tiksliau tariant, sliekų ir dzykų vyniotinį.
Apie 17 val. kibimas staiga liovėsi. Nepaisant to, kad ežeras aprimo ir vis labiau panašėjo į stiklą. Kitame Spenglo krante šūkaliojo žvejai, o iš nuogirdų supratome, kad jie pagavo karosų. Aplink juos vis pasigirsdavo kartkartėmis sproginėjantis motorolerio plerpimas, skalambijantis šunėkas. Dangų kažin kodėl vis raižė naikintuvas, užnugaryje kažkas intensyviai šaudė: tra-ta, tra-ta-ta, tra-ta, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tra-ta, tra-ta-ta, tra-ta, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Kas tai galėtų būti, negi medžiotojai išprotėjo?.. Aaaaaaa, tiesa, mes gi žvejojame šalia Pabradės poligono! Nepaprastoji padėtis. Vėliau šaudymas, kurį laiką liovėsi, paskui ir vėl prasidėjo – matyt kareivai į poligoną atsivedė mergų ir jų akyse norėjo sužibėti. Virš ežero plačius baltus sparnus išskleidusios sklandė klykiančios gulbės.
Saulei vis labiau spiginant į veidus, staiga intensyviai ėmė krutėti Viliaus užmestas mano feederis. Pakirtau. Štai į krantą ir išvyniojau jau kiek padoresnę žuvį, pretenduojančią į karšio titulą! Tikras smagumėlis.
Apibendrinant: per vakarą prigaudėme apie 2 kilogramus žuvies, pakvėpavome grynu oru, pašėrėme po lietaus suintensyvėjusius uodus. Kai jau saulė nusileido už miškų kontūro, o kitame krante iš lėto vienas po kito ėmė žiebtis naktinių žvejų žiburėliai, mes su Viliumi patenkinti vyniojome meškeres ir traukėme automobilio link.
Miško keliuke į ilgųjų šviesų akiratį staiga pateko… lūšis, kuri savo ilgą uodegą netruko įtraukti į pakelės šakų raizgalynę.
Kai Vilių paleidau Žirmūnuose, naktinis Vilnius jau buvo apsipylęs šviesomis, prie prekybos centrų tuščios plytėjo automobilių stovėjimo aikštelės, viešojo transporto stotelėse – nė gyvos dvasios, degalinės ilgesingai žvelgė į vis gilėjančią naktį.
Pirmą valandą nakties katinas Bagis įvertino mūsų laimikį.
Ir žvynas, ir uodega.

Gegužės 27 d.
Šį kartą Vilius nusprendė labiau „pasikaustyti“, todėl žūklės reikmenų parduotuvėje prisipirko boilių (baltyminių kukulių). Kadangi Kabakėlyje nebesisvečiavome, Spenglo ežerą pasiekėme kiek ankstėliau nei vakarykščią dieną. Dešiniuoju jo pakraščiu nusibeldėme iki pat vandens telkinio galo, bet tenai visi privažiavimai jau buvo užimti kitų žvejų.
Teko šiaip ne taip siaurame keliuke apsisukti ir grįžti prie praeitos dienos lokacijų, pasirenkant kitas pakrantės vietas žūklei. Vėjas įsismarkavo ir ėmė vis labiau šiaušti plaukus ir ežero paviršių. Dar vienas žvejys įsitaisė kiek kairiau mūsų. Kitame krante vyravo visiška tyla ir ramybė – nė vieno meškeriotojo. Pabradės poligone niekas nebešaudė. Turbūt vakar prieš mergas išpyškino visus šovinius. Naikintuvai irgi kažkur išnyko, vietoje jų virš ežero sklandė gagenančios žąsys.
-       Visada geriau kimba kitame krante, – išmintingai pastebėjo Vilius, prie sistemėlės tvirtindamas boilį.
-       Taip, visada geriau kimba ten, kur mūsų nėra, – pritariau aš.
Vilius šį kartą plūdinių meškerių nė neruošė, susikoncentravo į feederius. O prie mano plūdės vis kabinėjosi nedidukės staiga apsireiškusios kuojos, pūgžliai, karšiukai ir dar įkliuvo vienas piršto dydžio ešeriukas, kuris taip giliai įrijo kabliuką, kad tik su žarnomis pavyko jį iškrapštyti. Netekęs kantrybės, nusviedžiau plūdinę meškerę ir taip pat ėmiau stebėti užmesto feederio raudonąją galūnėlę. Ji kartkartėmis suvirpčiodavo, kartais stipriau įlinkdavo, kol galiausiai pavyko pakirsti ir vieną karšiuką parkrapštyti į krantą. Feederiu iš viso susiviliojo du nedideli puskaršiai.
Viliui taip pat pavyko „pakrikštyti“ savo neseniai įsigytą feederį – į jo sąskaitą irgi pateko karšis.
-       Jooo, – garsiai mąstė mano sužvejovas, žvelgdamas į metaliniame tinklelyje spurdantį dienos laimikį, – kuo toliau, tuo geriau.
-       Žinoma! – pridūriau, iš juoko vos besilaikydamas ant kojų.
Nors ežero paviršius vėlų vakarą visai išstiklėjo, – nesimatė nė menkiausios bangelės, juo galėjai naudotis kaip veidrožiu arba ant jo galėjai organizuoti Pasaulio vandens čiuožikų čempionatą, – žuvys visai ėmė mus ignoruoti ir kategoriškai atsisakė kibti. Dar, kaip tyčia, sutriko mano feederio veikla ir jis beužmetant kelis kartus iš eilės akiplėšiškai išspjovė lauk sistemėlę su šeryklėle ir visais kabliukais, nuplėšdamas suktuką nuo valo galo. Tai buvo ženklas, kad jau pats metas vynioti meškeres.
Namo išvykome kiek ankstėliau nei vakarykščią dieną, dar nebuvo visai sutemę. Kažkur už Pabradės papuolėme į tikrą krušą. Ne, tai buvo ne meteorologinis reiškinys, o į priekinį automobilio stiklą pilte pylė… grambuoliai (karkvabaliai). Ir taip pylė, kad net ausis norėjosi užsikimšti. „Tekšt, tekšt, pykšt, pokšt, pokšt, pokšt, tekšt, pykšt, tekšt, pokšt, pokšt…“, – tryško karkvabalių lavonai, riebiai nutepdami stiklą. Taip, kad net kelią buvo sunku įžiūrėti.
-       Dar betrūko, kad iš galo imtų atakuoti! – juokėsi Vilius, ranka daužydamas salone zujantį uodą ir galiausiai jį priplodamas prie vidinės priekinio stiklo pusės. – 152 grambuoliai, – preciziškai suskaičiavo jis lavonus ant lango. – Lai būna jiems Dangaus Karalystė, kitame gyvenime gal pasiseks geriau…
-       Kur jau ne, – atitariau aš, staigiai stabdydamas automobilį, nes į kelią išbėgo lapė, kuri staigiai persigalvojusi ir apakinta ilgųjų šviesų metėsi atgal į krūmus. – Kas per apsėdimas, tikrus žvejus net ir gamta myli… ir namo pagarbiai palydi!!!
Likusį kelią per „Easy FM“ radiją klausėmės niekaip negalinčio prasidėti gyvo garso koncerto. Atrodė, kad muzikantai 15 minučių derinasi atskiras instrumentų grupes. Net patys pradėjom dainuoti, sunkiai besimezgančiam muzikiniam takeliui pritaikydami kitų mums žinomų grupių melodijas, žodžius.
Vilius, savaime suprantama, vėl iššoko Žirmūnuose, o aš toliau susimąstęs vairavau automobilį per visą naktinį Vilnių.
-       Tik tiek? – paklausė katinas, po vidurnakčio žvelgdamas į parvežtą laimikį ir į iš žūklės reikmenų dėžutės po virtuvę pažirusias skruzdėles.

„Poetinės žūklės įlankėlės“ redaktorius
Nerijus Laurinavičius
Kaip pasiklosi, taip pažvejosi.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą