2013 m. gruodžio 13 d., penktadienis

Viliaus gimimo diena

Kiekvieni Viliaus(-ių) metai yra jubiliejiniai. Tad ir šiandien „Poetinės žūklės įlankėlės kolektyvas sveikina šį unikalų Visatos kūrinį su 28-uoju jubiliejumi! Pasirašo: Marianų įdubos ekspedicinės grupės vėliavnešiai, tarpgalaktinių virpesių aiškinamojo žodyno sudarytojai, tarptautinio žuvų kaulų kolekcionierių klubo generalinis sekretorius, visas Europos parlamentas, Jungtinių Tautų Organizacija, NSO, Psichikos sveikatos centro pacientai ir gydytojai, ugniagesiai, profesionalių kulinarų-dramaturgų klubas, spėriųjų ėjikų asociacijos prezidentas, visi referendumo (nesvarbu kurio) iniciatoriai ir dalyviai, Veik(s)ni išsikvėpusių rašytojų sąjunga, Lietuvos kūrybinės kančios partijos prezidiumas ir kiti geros bei sutrikusios valios žmonės ir žuvys.

Siunčiame Tau, mielas Viliau(-iai), šią pageidavimų koncerto dainą:
Tak deržat'!

Pagarbiai
„Poetinės žūklės įlankėlė“.