2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

Spengianti Spenglo karšynė

Gegužės 26 d.
2020-tų Kristaus metų gegužės 26-tą dieną su Viliumi užnugaryje palikę koronos krimstelėtus Žirmūnus, visokias veltėdžių nutupėtas turniškes, laurų lapų kvartalus, visokias 19-ojo covido apgraužtas zbigniewų bei igariokų nemenčines ir antavilius, patraukėme Pabradės link. Du pabėgėliai iš Vilniaus netrukus buvo pastebėti ties Pabradės pabėgėlių registracijos centro tvoromis, paskui jų automobilis pasuko kairėn ir ėmė lėtai riedėti Molėtų rajono pusėn.

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis

Plūduriuojančiose Prūdiškėse

Kai Žirmūnuose iš už buvusios džinsų parduotuvės kampo pasirodė Vilius Dinstmanas, jam iš paskos sekė vyrukas su puse sofos ant dešinio peties.
-       Tobulėji, – pasisveikinau su senokai matytu bendrapartiečiu. Ne paslaptis, Vilius jau seniai yra įsteigęs „Kūrybinės kančios partiją“, kurią sudaro pusantro nario (visas Vilius ir pusė manęs) ir su kuria šį rudenį jis ketina nušluostyti nosis dėl koronos iš laimės žaliuojantiems valstiečiams.
-       Stengiuosi, – atsakė Dinstmanas, per petį atsargiai žvilgtelėdamas į keistą palydovą, ant peties užsimetusį pusę sofos. – Tiek nugyvenę, žvejyboje nusipelnėme jaustis patogiai.